Werk

Golfstromen maakt grensverleggende ruimtelijke concepten, evenementen en communicatiecampagnes voor bedrijven en overheden.

Pop-Up City: City-Making in a Fluid World

Ons eerste boek vertelt een inspirerend verhaal over de opkomst van pop-up-cultuur en haar impact op steden in de wereld.

Lees verder

10,000 Eyes

Een iconische campagne waarmee we het aantal winkelovervallen in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven met 100% lieten dalen.

Lees verder

MozaïekBrabant

We betrokken inwoners van Noord-Brabant bij het ontwikkelen van input voor de nieuwe Omgevingsvisie en maakten een serie magazines over de toekomst van de provincie.

Lees verder