Brand urbanism

Merken spelen een steeds belangrijkere rol bij het maken van steden. In 2010 waren we de eerste die deze trend zagen, benoemden en beschreven. Vanaf 2013 doen we intensief onderzoek naar dit fenomeen om van daaruit een nieuwe methode voor stedelijke ontwikkeling ontwikkeld — brand urbanism, of merkstedenbouw.

Wat is brand urbanism?

Brand urbanism is een samenwerking tussen een merk en een stad, waarbij een merk (delen van) de financiering van een stedelijk project op zich neemt in ruil voor zichtbaarheid rondom dit project. Stad en merk werken daarbij intensief samen en zoeken gezamenlijk naar een duurzame verbetering van de stad. Een aantal voorbeelden van brand urbanism zijn de bank Barclays die in Londen de aanleg van supersnelle fietsroutes betaalde, brouwerij De Koninck die in Antwerpen en Gent voor behoud van de nachtbus zorgt, en AkzoNobel dat het grauwe Charleroi een kleurrijke metamorfose schonk.

Trendvoorspelling

In 2010 verscheen het eerste stuk over brand urbanism op Pop-Up City. In 2011 voorspelden we dat de trend zich verder zou gaan ontwikkelen. Sindsdien zijn er tientallen artikelen geschreven die brand urbanism aan de hand van verschillend internationale voorbeelden verder belichten.

Onderzoek en publicatie

In een twee jaar durend onderzoek onderzocht Golfstromen samen met Urban Jungle dertig internationale cases. Welke partijen zijn betrokken? Welke drijfveren en motieven gaan hierachter schuil? Hoe verlopen processen en wat vinden betrokkenen van de uitkomsten? Deze studie, die mogelijk is gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, leidde tot de publicatie ‘Merkstedenbouw: Hoe steden merken maken’. Naast een uitgebreide beschrijving van de verschillende cases, legt de publicatie elf lessen voor een goed brand urbanism-project bloot.

Testen in de praktijk

Als vervolg op dit onderzoek zijn twee living labs opgericht waarin we testten hoe brand urbanism in de praktijk werkt. In Heerhugowaard werkten we samen met de Gemeente Heerhugowaard en Corio rondom de ruimtelijke ontwikkeling van het Stadshart, en in het Amsterdamse Noorderpark startten we met Stichting Noorderpark een zoektocht naar merken om mee te betalen aan vitale voorzieningen in het park.

Nieuwe methode voor stedelijke ontwikkeling

Uit voorgaande onderzoeken is een nieuwe methode voor stedelijk ontwikkeling ontstaan die steden kan helpen om bijzondere projecten te realiseren en merken de mogelijkheden biedt om de vaak aanzienlijk marketingbudgetten in te zetten om het stedelijke leven een impuls te geven en zich te engageren rondom passende stedelijke thema’s.

Congres BrandFundCity

Op 2 juni 2016 organiseerden we in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het internationale symposium BrandFundCity. Naast de presentatie van het onderzoek deelden vertegenwoordigers van internationale merken en steden hun ervaringen met deze nieuwe methode voor stedelijke ontwikkeling. Sprekers van onder meer de City of Portland, Southwest Airlines, Project for Public Spaces en de Gemeente Amsterdam vertelden vanuit eigen ervaringen over de kansen en randvoorwaarden van brand urbanism.

Volop media-aandacht

De aandacht voor de methode-merkstedenbouw heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in Nederland. Dit leidde tot aandacht in het NOS Journaal en NOS op 3, artikelen in The Guardian, de Groene Amsterdammer, Ruimtevolk, Marketing Tribune, Adformatie en talloze uitnodigingen om de methode toe te lichten op congressen en bijeenkomsten voor zowel stedelijke professionals als voor merken.

Vervolg

Golfstromen ontwikkelt deze methode verder en ziet grote kansen om dit in Nederland in de praktijk te brengen. We adviseren gemeenten en merken die aan de slag willen en helpen hen de kansen en risico’s in kaart te brengen en begeleiden brand urbanism-trajecten gedurende de verschillende fases. Hierbij werken we samen met bureau Brand uit Rotterdam.

Meer weten?

Joop de Boer
joop@golfstromen.nl
+31616504091