MozaïekBrabant

Provincie Noord-Brabant en bkkc benaderden Golfstromen met de vraag inwoners van Brabant te betrekken bij het ontwikkelen van input voor de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Het project viel binnen het programma MozaïekBrabant, een rondreizende expositie over de ruimtelijke toekomst van de provincie. Golfstromen ontwikkelde een strategie die uitgaat van inspirerende en voor iedereen begrijpelijke inhoud. We creëerden een pool van jonge Brabantse trendspotters en coolhunters, die we via ons Pop-Up City-netwerk hebben geworven. Deze vijftienkoppige groep vroegen we onbevangen en met een frisse blik te kijken naar vernieuwende ideeën en initiatieven rondom wonen, voedsel, landschap, water en energie die nú al in Brabant te vinden zijn.

In 2015 streek MozaïekBrabant neer in de vijf grootste steden van de provincie.

Wij maakten een serie van trend-magazines over vernieuwende initiatieven in Noord-Brabant.

Bij elke opening overhandigde gedeputeerde Yves de Boer een nieuw trend-magazine aan de lokale wethouder ruimtelijke ordening.

De coolhunts vormden de input voor de website van MozaïekBrabant en voor een serie van vijf trend-magazines die bij elk openingsevenement werden aangeboden door de gedeputeerde ruimtelijke ordening Yves de Boer aan de lokale wethouder ruimtelijke ordening. Zo ontstond er een schil van concrete signalen en ideeën waaruit grotere trends en inzichten voor de Brabantse ruimtelijke ontwikkeling werden gedestilleerd.

Een serie van vijf magazines

De output van het project is een serie van vijf magazines vol met nieuwe ontwikkelingen, trends en ideeën uit Noord-Brabant. Golfstromen voerde redactie en voor het grafisch ontwerp werkten we samen met HOAX. Naast de magazine vulde deze content de website MozaïekBrabant en vormde het inhoud voor de sociale media van het project en voor een workshop die Golfstromen leidde tijdens de MozaïekBrabant-oogstbijeenkomst in het Stadskantoor van Breda.

Aan het einde van het project overhandigden we deze kaartenbak met alle coolhunts aan de provincie.

Bottom-up ontwerpen voor de Omgevingsvisie

De grote winst werd bij dit project behaald in het proces, waarbij een blik van buiten nieuwe inhoudelijke impulsen gaf aan het regionale ontwerp voor het Brabant van de toekomst. Door coolhunters in te zetten bij het maken van een nieuwe Omgevingsvisie hebben we voor het eerst een bottom-up-methode toegepast bij ruimtelijke planning op regionale schaal. Deze methode is uitgewerkt in een workshop-vorm en een kaartenbakspel, die het mogelijk maken om vanuit lokaal gevonden inzichten door gewone Brabanders input te verwerven voor de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie. Deze methode wordt verder uitgewerkt en is ook inzetbaar bij het maken van Omgevingsvisies in andere provincies en gemeenten.

Opdrachtgever

Meer weten?

Jeroen Beekmans
jeroen@golfstromen.nl
06-11293820